Sprawdź, jak otworzyć lokatę

Nie jesteś Klientem mBanku?

Aby otworzyć lokatę bankową za pośrednictwem wniosku wspólnego o lokatę i eKonto, skorzystaj z dostępnego wniosku.

Zawrzyj elektronicznie umowę o eKonto i dokonaj przelewu na deklarowaną we wniosku kwotę lokaty.

Lokata zostanie otwarta automatycznie.


Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z lokatą terminową są określone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku oraz Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na https://www.mbank.pl/indywidualny/oszczednosci/lokaty/lokata-terminowa/index.html.