Lokata
  Oprocentowanie nominalne
w skali roku
 
2 miesięczna   0,60%  
3 miesięczna   1,00%  
6 miesięczna   1,00%  
12 miesięczna   1,00%  


Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z lokatą terminową są określone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku oraz Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na https://www.mbank.pl/indywidualny/oszczednosci/lokaty/lokata-terminowa/index.html.