Zakupy w EUR bez przewalutowania

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
  • oprocentowanie 0,10% w skali roku
  • odsetki na rachunku naliczane są co miesiąc
  • z rachunku możesz realizować przelewy zagraniczne
    (SEPA oraz SWIFT)
  • masz możliwość korzystania z karty płatniczej VISA Classic prowadzonej w EUR, dzięki której możesz swobodnie dysponować swoimi pieniędzmi
  • wypłacając walutę nie tracisz dotychczas uzyskanych odsetek


Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z prowadzeniem rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank) dostępnych na www.mBank.pl/pomoc/oplaty/osoby-fizyczne i www.mBank.pl/pomoc/info/regulaminy/konta. Opłata za połączenie z mLinią zgodna z taryfą operatora.