eMakler to innowacyjna usługa, która umożliwia Ci inwestowanie na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Dzięki niej możesz online kupować i sprzedawać akcje, obligacje, prawa do akcji, prawa poboru, kontrakty terminowe WIG20, certyfikaty inwestycyjne, strukturyzowane i inne papiery wartościowe.

eMakler daje Ci również możliwość inwestowania w akcje w ofertach publicznych oraz dostęp do rachunku maklerskiego 24 h na dobę.

eMakler to także:

  • połączenie z rachunkiem bankowym dające swobodę w dokonywaniu transakcji,
    bez konieczności przelewania środków na inne konto
  • mStatica - możliwość śledzenia notowań i wykresów giełdowych online,
    również w wersji mobilnej
  • 0 zł za aktywację i prowadzenie


Rozwiń notę prawną